Print this page

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่และข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์

15 March 2016 บทความเกี่ยวกับรถโฟร์คลิฟท์ 541 Views
การบำรุงรักษาแบตเตอรี่และข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
Rate this item
(0 votes)

การจ่ายไฟของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ที่ใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ทั่วไปจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว+กรด (Lead acid storage batterry)

ข้อดีของการใช้แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว+กรด
1.) สามารถเก็บพลังงานและนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้
2.) เป็นกระแสไฟฟ้า DC ซึ่งเป็นผลดีต่อ Speed controller ในการขับเคลื่อนมอเตอร์
3.) มีความคงทนและอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดี
4.) ไม่มีเสียงรบกวนขณะใช้งาน ซึ่งเป็นการป้องกันมลภาวะทางเสียงที่ก่อความรำคาญแก่ผู้ใช้
5.) ง่ายต่อการดูแลรักษา และการนำไปใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางมากนัก และการดูแลเพียงแต่เตรียมน้ำกลั่นไว้เติมเมื่อระดับน้ำกรดต่ำกว่าขีดระดับมาตรฐาน

 

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่และข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์
1.) อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการชาร์จ ดังนั้นควรชาร์จแบตเตอรี่ต่อเมื่อกระแสไฟใกล้จะหมดเท่านั้น และในการชาร์จแต่ละครั้งต้องชาร์จต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ชั่วโมงติดต่อกัน ไม่ควรชาร์จแบบถอดเข้าถอดออก
2.) บริเวณที่ใช้เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่จะต้องเป็นสถานที่ที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี เนื่องจากในขณะที่ชาร์จ น้ำกลั่นจะระเหยออกมาทำให้เกิดมลภาระทางอากาศได้หากอยู่ในที่อับ
3.) ก่อนทำการชาร์จแบตเตอรี่ ต้องเปิดฝาจุกน้ำกลั่นทุกครั้ง เพื่อตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ และตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชำรุด หรือแตกร้าว หรือถ้าชำรุดต้องดำเนินการแก้ไขก่อนทำการชาร์จ
4.) จะต้องเสียบปลั๊กของแบตเตอรี่กับตู้ชาร์จให้แน่น เพื่อไม่ให้เกิดการอาร์คหรือช๊อตของกระแสไฟ
5.) จะต้องตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ สายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องของแบตเตอรี่ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ ถ้าพบว่าขั้วแบตเตอรี่ และผิวของแบตเตอรี่สกปรก มีขี้เกลือให้ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน และเช็ดให้แห้ง
6.) ควรให้ช่างผู้ชำนาญงานตรวจเช็คค่าถ่วงนำเพาะ และแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

วิธีชาร์จแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ มี 2 วิธี คือ
1.) NORMAL CHARGER คือ การชาร์จแบตเตอรี่ตามปกติ โดยเราจะใช้การชาร์จแบบนี้เป็นประจำวัน โดยจะชาร์จหลังเลิกใช้รถในแต่ละวัน
2.) EQUAL CHARGER คือ การชาร์จแบตเตอรี่เพื่อปรับความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแต่ละเซลล์ให้ใกล้เคียงกันทั้งนี้เนื่องจากเมื่อเราใช้งานนานหลายวัน ค่าถ่วงจำเพาะของน้ำกรดจะไม่เท่ากัน ฉะนั้นจึงต้องทำ EQUAL CHARGER 1 ครั้ง และการชาร์จแบบนี้ กระแสไฟจะเข้าไปชาร์จอยู่นานกว่าแบบ NORMAL และควรทำ EQUAL ทุกๆ 2 สัปดาห์ ห้ามใช้ EQUAL CHARGER เป็นประจำทุกวัน เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนจัดและเสื่อมเร็ว

วิธีการชาร์จแบตเตอรี่ประจำวัน
1.) ปิดสวิทซ์กุญแจของรถโฟล์คลิฟท์มาที่ตำแหน่ง OFF ทุกครั้งก่อนทำการชาร์จ
2.) ปลดปลั๊กแบตเตอรี่ออกจากตัวรถ และนำปลั๊กของแบตเตอรี่มาเสียบต่อกับปลั๊กของตู้ชาร์จ โดยจะต้องเสียบให้แน่น และเปิดฝาครอบเซลล์ทุกเซลล์ในขณะทำการชาร์จ
3.) จ่ายกระแสไฟเข้าเครื่องชาร์จเจอร์
4.) กดปุ่ม NORMAL เพื่อเริ่มต้นชาร์จ โดยชาร์จเจอร์จะทำการชาร์จไปเรื่อยๆ จนแบตเตอรี่เต็ม (VOLTAGE แต่ละเซลล์ประมาณ 24 โวลต์) หลังจากกระแสไฟจะสว่างขึ้น และการชาร์จก็จะทำงานต่อไปประมาณ 4 ชั่วโมง เมื่อครบ 4 ชั่วโมง ไฟบนตำแหน่ง UP ก็จะสว่างขึ้น แสดงว่าการชาร์จเสร็จสมบูรณ์ ตู้ชาร์จก็จะหยุดการชาร์จโดยอัตโนมัติ เปิดตู้ชาร์จและนำแบตเตอรี่ไปใช้งานได้

Login to post comments