Admin

Admin

หลักสำคัญ 3ประการที่ต้องปฏิบัติ  คือ

  • รถยกต้องอยู่ในสภาพที่ดี  พร้อมใช้งานและได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง
  • ผู้ขับขี่รถยกจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ซึ่งผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่และได้รับการมอบหมายให้ขับขี่โดยเฉพาะเท่านั้น
  • ผู้ขับขี่ต้องมีความตื่นตัวตลอดเวลาที่จะหลีกเลี่ยงการเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับตนเองและเพื่อนร่วมงาน 

การจ่ายไฟของแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ ที่ใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ทั่วไปจะเป็นแบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว+กรด (Lead acid storage batterry)

ข้อดีของการใช้แบตเตอรี่ชนิด ตะกั่ว+กรด
1.) สามารถเก็บพลังงานและนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆได้
2.) เป็นกระแสไฟฟ้า DC ซึ่งเป็นผลดีต่อ Speed controller ในการขับเคลื่อนมอเตอร์
3.) มีความคงทนและอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้ดี
4.) ไม่มีเสียงรบกวนขณะใช้งาน ซึ่งเป็นการป้องกันมลภาวะทางเสียงที่ก่อความรำคาญแก่ผู้ใช้
5.) ง่ายต่อการดูแลรักษา และการนำไปใช้งาน โดยผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้เฉพาะทางมากนัก และการดูแลเพียงแต่เตรียมน้ำกลั่นไว้เติมเมื่อระดับน้ำกรดต่ำกว่าขีดระดับมาตรฐาน

 รถฟอร์คลิฟท์ หรือรถโฟร์คลิฟท์ที่เราเรียกและใช้งานกันอยู่นั้น อันที่จริงแล้วไม่ใช่รถ แต่เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่ง  เพียงแต่มีล้อเราจึงเรียกเครื่องจักรชนิดนี้ว่ารถ
    รถยก หรือ “โฟร์คลิฟท์” หรือ “ฟอร์คลิฟท์” มาจากคำภาษาอังกฤษว่า “FORKLIFT” ซึ่งเป็นการผสมคำสองคำ คือ “FORK” ที่แปลว่า “ช้อนส้อม” และ คำว่า “LIFT” ที่แปลว่า “การขึ้นลงในแนวตั้ง
    รถยกแบ่งออกตามประเภทของต้นกำลังขับเคลื่อนได้ 2 ประเภท คือ

Tuesday, 15 March 2016 16:40

รถยก

รถยก เป็นรถที่ใช้สำหรับยกและขนย้ายสิ่งของ รถยกสมัยใหม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 ในปัจจุบันรถยกถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และคลังสินค้า เป็นการช่วยลดเวลาการทำงาน ทุ่นแรงยกและการเคลื่อนย้าย ลดการบาดเจ็บจากการยกของหนัก และลดการจ้างมนุษย์ ลักษณะโดยทั่วไปของรถยกมี แท่งเหล็กยื่นออกมาจากโครงสร้างหลักของตัวรถเรียกว่า งา เพื่อใช้สำหรับวางและยกสิ่งของ เพื่อทำการเคลื่อนย้าย โดยอาศัยกลไกการทำงานในรูปแบบต่างๆ

 

Facebook Page

K2 Search

K2 Calendar

« December 2021 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

คุณกำลังค้นหารถโฟร์คลิฟท์อยู่ใช่ไหม?